PŘIHLÁSIT

Stavební firma Archeus CB s.r.o. - rodinné domy na klíč, hrubé stavby, stavební práce, projekty

Vložení dotazu

Nenašli jste zde všechny potřebné informace? Máte specifické přání či dotaz? Máte nějakou připomínku nebo nám chcete něco vzkázat? Napište nám! Pokud vyplníte i svou e-mailovou adresu, bude Vám odpověď zaslána také na e-mail. E-mail a telefon nejsou povinné, v případě jejich vyplnění nebudou zveřejněny ani zneužity pro zasílání spamu.

Jméno:
E-mail:
Your web:
Telefon:
Dotaz:


Dotaz od: Martin Jungvirt

Vloženo: 4. 8. 2009 v 9:38

Dobr den,

cht?l jsem se zeptat, v p?pad?, e bych si u vs nyn objednal d?m, kdy by mohla za?t stavba a za jakou dobu byl byl d?m p?ipraven k nast?hovn???
P?edem d?kuji za odpov??

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 7. 8. 2009 v 8:25

Dobr den,
p?ed samotnm zahjenm stavby je nutno vytvo?it projekt a vy?dit povolen stavby (obvykle ohlen), to trv zpravidla cca. 3 m?sce, v p?pad? komplikac nap?. s vjezdem na stavebn pozemek ?i inenrskmi st?mi (myleno komplikace "paprov", tzn. z hlediska stavebnho zkona) m?e bt tato doba i del. Samotn stavba pak v zvislosti na velikosti domu trv cca. 6 m?sc?, stav-li se p?es zimu, pak zle, jak dalece do ?asovho harmonogramu prac zashne zima. Z toho vyplv optimistick odhad dokon?en nyn zadan zakzky na kv?ten p?tho roku, realisti?t?j je vak po?tat s ?ervnem a ?ervencem.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Jan Cimb?rek

Vloženo: 15. 7. 2009 v 11:45

Dobr den,

prosm Vs o orienta?n cenovou nabdku v p?pad? zateplen obvodovch st?n rodinnho domu, plocha asi 200m2, 15 cm polystyrenem.

D?kuji za odpov??

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 21. 7. 2009 v 11:52

Dobr den,
mm informaci od kolegy, e jste tot poptval e-mailem, odpov?? Vm tedy zale p?mo kolega na Vai mailovou adresu.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Marek Kudl?ek

Vloženo: 15. 6. 2009 v 17:21

Dobr den, cht?l bych se vs zeptat, jestli nen ve va fa nen voln msto. Jsem vyu?en Zednkem. D?lal jsem ve firm? CBPS a taky jsem d?lal zateplovn budov. D?lal jsem t?i?tvrt? roku montovn pl.oken u firmy Okna pro kadho. P?edem D?kuji

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 22. 6. 2009 v 16:06

Dobr den,
v sou?asn dob? bohuel nenabrme nov zam?stnance. Pokud se tento stav zm?n, budu Vs o tom informovat.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Jan Frimmel

Vloženo: 3. 6. 2009 v 21:30

Dobr den, lb se nm s p?telkyn projekt na Vaich strnkch "ARA". Zajmalo by ns jestli je mon d?lat n?kter zm?ny v projektu jako zv?tit o 1m na stran? obvku (na p?dorysu na vaich strnkch se jedn o levou stranu domu) take by d?m byl rozm?ru 7,5x 8,5 aby se obvk a pokoje v hornm podla roz?ily. Jak by se odrazila tato zm?na v cen? na kl?? P?edem d?kujeme. Frimmel

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 12. 6. 2009 v 14:30

Dobr den,
na prvn pohled se mi jev zv?ten domu na stran? obvku jako mon, v p?pad? Vaeho vnho zjmu by vak bylo nutn p?epo?tat krov. Dolo by tm ke zv?ten zastav?n plochy domu o 7,5 m2, co by vedlo k naven katalogov ceny o 200.100,- K? bez DPH, tj. o 218.109,- K? v?. DPH.

S pozdravem

t?pn Zelman

Stránka 19 / 19<< Nejnovější< NovějšíNejstarší >>Starší >

© 2006-2024 ARCHEUS CB s.r.o. - Rodinné domy na klíč České Budějovice, Zateplení domů České Budějovice, Napsali o nás, Blog

Created by Zelman