PŘIHLÁSIT

Stavební firma Archeus CB s.r.o. - rodinné domy na klíč, hrubé stavby, stavební práce, projekty

Vložení dotazu

Nenašli jste zde všechny potřebné informace? Máte specifické přání či dotaz? Máte nějakou připomínku nebo nám chcete něco vzkázat? Napište nám! Pokud vyplníte i svou e-mailovou adresu, bude Vám odpověď zaslána také na e-mail. E-mail a telefon nejsou povinné, v případě jejich vyplnění nebudou zveřejněny ani zneužity pro zasílání spamu.

Jméno:
E-mail:
Your web:
Telefon:
Dotaz:


Dotaz od: Dolnik Pavel

Vloženo: 9. 10. 2009 v 0:25

Dobr den, cht?l bych se zeptat na dome?ek ARA, zda li je mon zm?nit v p?zem dispozici, jde mi o nosnou ze?, pokud tam je, na tak malm p?dorysu 7,5x7,5m, dle pokud je zm?na mon, kolik by stla s projektantem tato zm?na v?. projektu, dle bych cht?l Ytong 30 msto 37,5, cht?l bych si to pak zateplit, m?l bych zjem o Va hrubou stavbu. D?kuji

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 12. 10. 2009 v 11:43

Dobr den,
nosn p??ka nese konstrukci stropu v p?zem a podpr st?echu v podkrov. Lze ji vak ?ste?n? nahradit pr?vlakem nebo zcela nahradit pr?vlakem a sloupky. Podoba technickho ?een vyplyne z konkrtnho poadavku na dispozi?n ?een domu, to je vak vhodn ?eit osobn konzultac. Projekt samotn by byl za standardn cenu (30.000,- bez DPH), nvrh p?padnch pr?vlak? a sloupk? je nutn doplnit statickm posouzenm, tam by cena odpovdala rozsahu po?tanch konstrukc, obvykl cena podobnch statickch vpo?t? je kolem 5.000,- K?. Zmenit tlou?ku zdiva a naprojektovat d?m se zateplenm st?n samoz?ejm? tak nen problm, nebl bych se doporu?it zdivo tl. 25 mm zateplen polystyrenem tl. alespo? 15 cm, zdivo staticky vyhov a st?na po zateplen nebude zbyte?n? siln (siln st?na sniuje mnostv sv?tla dopadajcho okny do obytnho prostoru, st?na p?i dopadu sv?tla ikmo "stn").

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: JANA VOBROV

Vloženo: 18. 9. 2009 v 10:53

DOBR DEN,CHT?LA BYCH SE ZEPTAT,JESTLI BY BYLO MON MT OD VS JEN PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A VY?ZEN STAVEBNHO POVOLEN.BYL BY TO KLASICK OBDLNK 12X17 M BEZ GARE TYPU BUNGALOV.PROSM O ZASLN P?IBLIN CENY A DOBY.D?KUJI,VOBROV.

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 26. 9. 2009 v 7:16

Dobr den,
objednn projektov dokumentace je samoz?ejm? mon, cena takovho projektu (v?etn? porn zprvy) ?in 25.000,- K?.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Zrubov

Vloženo: 1. 9. 2009 v 13:04

Dobr den. Cht?la bych se Vs zeptat, kolik by odhadem stl nvrh atypickho domu s podkrovm (p?zem: kuchyn?,jdelna,obvk,pokoj pro hosty,koupelna,technick mstnost a patro: 3 pokoje + koupelna). Pop?pad? co ve ovliv?uje cenu nvrhu. D?kuji a s pozdravem A.Zrubov

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 3. 9. 2009 v 13:08

Dobr den,
cenu projektu ovliv?uje vce faktor?, velikost domu, technologick sloitost, ?lenitost domu (tvar) atd., p?edb?n? cenu takovho projektu odhaduji na 30 a 35 tis. K? bez DPH. Zhotoven projektu p?edchz zhotoven studie (p?dorysn ?een), jej cena je cca. 3.000 K?, pokud po jejm vyhotoven zhotovujeme i projekt, je studie zdarma.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: p. Marinin

Vloženo: 23. 8. 2009 v 17:08

Dobry den! Chtel bych navstit Vas v kancelar v CB, ale mam cas jenom od 17 h. Je to mozne?

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 1. 9. 2009 v 14:31

Dobr den,
sch?zka mimo obvyklou pracovn dobu samoz?ejm? nen problm, zavolejte mi na tel. +420 774 456 802 a domluvme se na konkrtnm dni a ?ase.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Rostislav Dvo?k

Vloženo: 12. 8. 2009 v 14:59

Dobr den
mm zjem o vce informac o domku TRIGA

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 19. 8. 2009 v 20:21

Dobr den,
odpov?? Vm byla zaslna na e-mail.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Martin Jungvirt

Vloženo: 4. 8. 2009 v 9:38

Dobr den,

cht?l jsem se zeptat, v p?pad?, e bych si u vs nyn objednal d?m, kdy by mohla za?t stavba a za jakou dobu byl byl d?m p?ipraven k nast?hovn???
P?edem d?kuji za odpov??

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 7. 8. 2009 v 8:25

Dobr den,
p?ed samotnm zahjenm stavby je nutno vytvo?it projekt a vy?dit povolen stavby (obvykle ohlen), to trv zpravidla cca. 3 m?sce, v p?pad? komplikac nap?. s vjezdem na stavebn pozemek ?i inenrskmi st?mi (myleno komplikace "paprov", tzn. z hlediska stavebnho zkona) m?e bt tato doba i del. Samotn stavba pak v zvislosti na velikosti domu trv cca. 6 m?sc?, stav-li se p?es zimu, pak zle, jak dalece do ?asovho harmonogramu prac zashne zima. Z toho vyplv optimistick odhad dokon?en nyn zadan zakzky na kv?ten p?tho roku, realisti?t?j je vak po?tat s ?ervnem a ?ervencem.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Jan Cimb?rek

Vloženo: 15. 7. 2009 v 11:45

Dobr den,

prosm Vs o orienta?n cenovou nabdku v p?pad? zateplen obvodovch st?n rodinnho domu, plocha asi 200m2, 15 cm polystyrenem.

D?kuji za odpov??

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 21. 7. 2009 v 11:52

Dobr den,
mm informaci od kolegy, e jste tot poptval e-mailem, odpov?? Vm tedy zale p?mo kolega na Vai mailovou adresu.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Marek Kudl?ek

Vloženo: 15. 6. 2009 v 17:21

Dobr den, cht?l bych se vs zeptat, jestli nen ve va fa nen voln msto. Jsem vyu?en Zednkem. D?lal jsem ve firm? CBPS a taky jsem d?lal zateplovn budov. D?lal jsem t?i?tvrt? roku montovn pl.oken u firmy Okna pro kadho. P?edem D?kuji

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 22. 6. 2009 v 16:06

Dobr den,
v sou?asn dob? bohuel nenabrme nov zam?stnance. Pokud se tento stav zm?n, budu Vs o tom informovat.

S pozdravem

t?pn Zelman

Dotaz od: Jan Frimmel

Vloženo: 3. 6. 2009 v 21:30

Dobr den, lb se nm s p?telkyn projekt na Vaich strnkch "ARA". Zajmalo by ns jestli je mon d?lat n?kter zm?ny v projektu jako zv?tit o 1m na stran? obvku (na p?dorysu na vaich strnkch se jedn o levou stranu domu) take by d?m byl rozm?ru 7,5x 8,5 aby se obvk a pokoje v hornm podla roz?ily. Jak by se odrazila tato zm?na v cen? na kl?? P?edem d?kujeme. Frimmel

Odpověď od: t?pn Zelman - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 12. 6. 2009 v 14:30

Dobr den,
na prvn pohled se mi jev zv?ten domu na stran? obvku jako mon, v p?pad? Vaeho vnho zjmu by vak bylo nutn p?epo?tat krov. Dolo by tm ke zv?ten zastav?n plochy domu o 7,5 m2, co by vedlo k naven katalogov ceny o 200.100,- K? bez DPH, tj. o 218.109,- K? v?. DPH.

S pozdravem

t?pn Zelman

© 2006-2023 ARCHEUS CB s.r.o. - Rodinné domy na klíč České Budějovice, Zateplení domů České Budějovice, Napsali o nás, Blog

Created by Zelman